Centrum SPA i hotel UNITRAL w Mielnie

Budynki mieszkalne przy ul. Cyprysowej w Koszalinie

Salon samochodowy Forda w Koszalinie

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie

Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie

AUTO CLUB w Poznaniu