Realizujemy projekt

Dotacja na kapitał obrotowy dla
TB Kobet Sp. z o. o.

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 258 467,31 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 258 467,31 PLN