Budynek mieszkalny przy ul. Tatarkiewicza w Koszalinie

Budynki mieszkalne przy ul. Cyprysowej w Koszalinie

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie

Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie

AUTO CLUB w Poznaniu

Salon samochodowy Forda w Koszalinie